Witamy!

Inkubator Przedsiębiorczości

to specjalnie zorganizowana przestrzeń posiadająca charakter lokalny, służąca do kreowania, stymulowania, wspierania i inkubacji małych i średnich przedsiębiorstw, z wykorzystaniem uwarunkowań i zasobów lokalnej społeczności i infrastruktury.

 
 

Efekty funkcjonowania od 1992 roku:

 • dotychczasowa ilość zgłoszeń wstępnych - 158
 • ilość firm które skorzystały z pobytu w Inkubatorze - 89 firm ( w tym wyszło z Inkubatora 70)
 • zostało inwestorami w SSE EURO-PARK Mielec - 6
 • aktualnie w nim funkcjonuje - 19 (w tym 2 inwestorów w SSE)
 • splajtowało - 6
 • zaprzestało działalności bez dalszej kontynuacji w innej formie (informacje niepotwierdzone) - 14 - w tym 1 "satelitarna"
 • ilość firm nowopowstałych - 53
 • ilość firm które poszerzyły działalność o produkcję lub usługi - 16
 • grupa właścicieli firm - 130 przedsiębiorców
 • szacowana liczba zatrudnianych w firmach - min. ~ 150 pracowników aktualnie działających Inkubatorze
 • szacowana liczba powstałych miejsc pracy - min. ~ 860 miejsc pracy od początku działalności

Jako Inkubator współpracujemy:    

 • w tworzeniu i realizacji Strategii Innowacyjności Województwa Podkarpackiego wspólnie z Politechniką Rzeszowską i Urzędem Marszałkowskim - jesteśmy realizatorem zadania 5 - analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw regionu
 • w tworzeniu współpracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polsko - Włoskiej Grupy Roboczej powołanej na podstawie Memorandum o współpracy pomiędzy Polską i Republiką Włoską, koordynowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
 • w realizacji sieci współpracy polskich i zagranicznych inkubatorów i ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w ramach działań Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce z siedzibą w Poznaniu
 • w realizacji sieci współpracy różnych instytucji rozwoju w ramach funkcjonowania tzw. Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY z Rzeszowa i Politechniką Rzeszowską.
 •  

  Poszukujemy do realizacji tych projektów:
  partnerów, źródeł finansowania, instytucji wspierających  Admin| © 2004 In-MARR Mielec