Firmy

"ARTEFE" Sp. z o.o.

- produkcja metalowa
 

"BIKMET" Z. P.-U.-H.

- produkcja elementów z metalu
i plastiku
 

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
"ELDOMEX" S.C.
Andrzej Krempa i W³adys³aw Krempa

- produkcja parowników do lodówek, us³ugi AGD
 

"GALWEX"
Spó³ka Jawna

- us³ugi galwanizacyjne

Firma Konsultingowo-Us³ugowa
"SYSTEM - Q" S.C.

- us³ugi konsultingowe

Decowall

- ramy i oprawianie obrazów

Kancelaria Tomasza Klimka

- Tomasz Klimek doradzi jak za³o¿yæ firmê w Austrii

PK System

- Producent opakowań zabezpieczających

"GRAFMARR" (MARR S.A.)

- us³ugi poligraficzne

KAMONT

- zabudowy i zadaszenia tarasów i balkonów

Przedsiêbiorstwo
Us³ugowo-Produkcyjne
"LeD-Sep" S.C.

- ostrzenie narzêdzi

"MONT-TERM"
W³odzimierz Liberadzki

- izolacje termiczne
- produkcja rur i blach kot³owych, dennic

MIROS£AW POGODA

- produkcja elementów metalowych

HOST GROUP

- us³ugi kamieniarskie z marmuru i granitu

"REKFOL"
Janusz Gruszecki Spó³ka Jawna

- produkcja folii

"RETECH" Sp. z o.o.

- produkcja metalowa
 

"WALDREX" s.c.

- projektowanie, produkcja elementów z metalu, plastiku
 

MIKOLA

- produkcja rolet, żaluzji i moskitier
 

"INTARGO" s.c.

- konfekcjonowanie galanterii cukierniczej
 

TRAPBUDEX

- projektowanie kiosków i pawilonów z p³yty warstwowej
 

- us³ugi t³umaczeñ

Admin | © 2004 In-MARR Mielec